Seznam ověřených společností poskytujících půjčky

Bohužel nebyly nalezeny žádné nabídky.

Pracovný pomer na dobu určitú a dobu neurčitú (sprievodca)

25. 8. 2016
pracovný pomer, doba určitá, dobu neurčitá, stanovenie obdobia, predĺženie doby určitej
Články a informace

Koľko si chcete požičať?

EUR

Každému by malo byť jasné, že vždy je lepšie byť zamestnaný na dobru neurčitú, než mať parcovnú zmluvu na dobu určitú. Aj banky sa pri vybavovaní hypotekárneho či spotrebného úveru zaujímajú o túto skutočnosť. Kto má vyššiu bonitu snáď netreba ani hovoriť. Ako a kedy sa teda dá prejsť z doby určitej na dobu neurčitú?

Dobra určitá vyhovuje zamestnávateľovi

Vedeli ste, že doba určitá by mala byť v zmlvue uvedná len v špecifických prípadoch, ktoré súvisia s daným typom práce a prevádzkovými potrebami? Pracovný pomer na dobru určitú sa uzatváral najmä pri takzvanných sezónnych prácach (napríklad zber zeleniny). Taktiež často aj v prípade, že zamestnávateľovi odišla zamestnankyňa na materskú dovolenku.

Dnes si však zamestnávatelia chcú nad rámec skúšobnej doby odskúšať to, či im zamestnanec vyhovuje a tak s ním podpíšu pracovnú zmluvu na dobu určitú.

Doba určitá býva väčšinou stanovená v zmluve jednou z nasledujúcich foriem:

  1. Stanovením obdobia – na 10 mesiacov, na 5 mesiacov...
  2. Dátumom dokedy – pracovný pomer napríklad do 30.8.2017
  3. Opisom obdobia – slovné spojenia ako „do konca materskej dovolenky...“

Nenašli ste nič podobné vo vašej zmluve? Gratulujeme, v tom prípade je vaša zmluva dohodnutá na neurčito. Pri zmluve na dobu neurčitú stačí aj ústane dojednanie so zamestnávateľom.

Doba určitá a jej predĺženie

Zapamätajte si, že doba určitá môže byť dojednaná maximálne na 2 roky. Pokiaľ máte momentálne v zmluve uvedené kratšie časové obdobie, tak je možné dobu určitú ešte predĺžiť, najdlhšie však na spomínané 2 roky. Avšak opätovné dohodnutie pracovného pomeru môže nastať len 2-krát.

Ako všade inde, tak aj tu však existujú výnimky. Sú konkrétne 4 a týkajú sa opätovného predĺženia pomeru na dobu určitú na maximálne 2 roky. Obnovenie pracovného pomeru môže byť v dôsledku:

  1. Zastupovania počas materskej dovolenky alebo pracovnej neschopnosti, ktorá je dočasná.
  2. Zastupovania takého zamestnanca, ktorý je uvoľnený pre výkon verejnej či odbornej práce.
  3. Výkonu prác, ktoré sú spojené s kolektívnou zmluvou.
  4. Výkonu prác, pre ktoré je potrebné mať k dispozícii zvýšený počet zamestnancov na dobu určitú (maximálne 8 mesiacov do roka).

V druhej zmluve, ktorú budete podpisovať, je však zamestnávateľ povinný opísať výnimočnú udalosť, kvôli ktorej obnovuje s vami pracovný pomer na dobu určitú.

Z doby určitej na dobu neurčitú

Pokiaľ chcete chcete zabezpečiť alebo urýchliť prechod z doby určitej na neurčito, tak sa odporúča hneď pred nástupom do zamestnania podpísať aj dodatok k pracovnej zmluve, ktorého vstúpením do platnosti sa automaticky pracovný pomer zmení.
Pokiaľ však budete po uplynutí stanovenej doby pokračovať v práci u zamestnávateľa aj naďalej (s jeho vedomím), tak je pracovný pomer upravený na čas neurčitý automaticky. Najlepšie však bude, keď sa budete informovať u vášho najbližšieho nadriadeného ešte pred uplynutím tejto doby.

 
Pridajte si nás na Facebook Získajte prehľad výhodných ponúk